1/30

Gozdovi pokrivajo približno 60 % površine Slovenije.