1/35

1. Katere tri vrste upravljanja evropskih finančnih sredstev poznamo?