1/13

1. Ekosistem tvorita življenjska združba in življenjski prostor