1/50

Energija, ki se porabi v celotnem življenjskem ciklu posameznega izdelka ali storitve, se imenuje vgrajena energija.