1/50

1. Biogoriva pridobivamo iz bioloških odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih.