1/14

1. Podnebne spremembe nimajo nobenih vplivov na biotsko pestrost.