1/13

1. Vpliv gozdov je omejen le na področje, ki ga pokriva in na neposredno okolico