1/30

Slovenija je po gozdnatosti na drugem mestu v EU.