1/30

Končna poraba energije na dan na prebivalca v Sloveniji znaša približno 113 kWh.