1/30

Največje morsko smetišče s trdnimi odpadki je Pacifik Trash Vortex, ki se nahaja na severnem delu Tihega oceana.