1/30

Poišči vsiljivca.
Katera od spodnjih trditev o onesnaževanju ni pravilna?