1/50

1. EU si je zadala cilj, da zmanjša količine izpustov toplogrednih plinov za 60% do leta 2050, v primerjavi z vrednostmi, merjenimi v letu 2000.