1/50

Države članice ne prispevajo svojega deleža finančnih sredstev v Evropski socialni sklad.