1/10

Biotski pestrosti rečemo tudi biodiverziteta.