1/30

1. Energiji, ki jo ima vsako gibajoče se telo, rečemo energija mase.