1/50

Slovenija je samooskrbna z električno energijo.