1/50

Danes v svetu z jedrsko energijo proizvedemo skoraj 9 % vse električne energije.