1/40

1. Med glavne oblike energije sodi energija, ki nastaja zaradi gibanja teles.