1/50

1. EU si je zadala cilj, da do leta 2050 zmanjša izpuste iz prometa za 80% glede na vrednosti iz leta 1990.