1/30

Približno 20 % svetovnega prebivalstva še vedno nima dostopa do električne energije.